jueves, 3 de enero de 2013

Citoj en la tempo 9

Qui desiderat pacem praeparet bellum
kiu volas pacon, preparu militon

De Vegetio, verkisto romana el lia verko De Re Militari, aŭ Pri Aferoj Militaj, la frazo klare montras ideon tre komuna en la antikva tempo pri la motivoj por la milito. Jam Aristotelo kaj aliaj filozofoj grekaj donis motivojn similajn, la ideo de fari militon por vivi pace.